“Metalorad” je privatna zanatska radnja, osnovana 1972. godine koja se bavi proizvodnjom pneumatskih sejalica za setvu kalibrisanog i nekalibrisanog semena kukuruza, suncokreta, soje i povrtarskih kultura, a takođe i proizvodnjom rezervnih delova za pneumatske sejalice i drugu poljoprivrednu mehanizaciju, što je pokriveno uslugom servisa i konsultacije. Pored osnovne delatnosti vezane za proizvodni program poljoprivredne mahanizacije, preduzeće se bavi i uslugom mašinske obrade.

U cilju proizvodnje kvalitetnih proizvoda, preduzeće je usmereno ka usavršavanju visoke tehnologije kako bi na taj način uvek bili u koraku sa promenama na tržištu. Održavanje harmoničnih odnosa sa poslovnim partnerima i klijentima doprinosi izgradnji uglednog sistema koji se neprestalno razvija i unapređuje način poslovanja. Sve ovo je omogućilo veću zaposlenost i povećani fizički obim proizvodnje.

Usvajanjem realnih planova očekuje se ostvarenje pozitivnih rezultata u proizvodnji, uz veću produktivnost i bolje korišćenje kapaciteta. Preduzeće se razvijalo isključivo sopstvenim sredstvima na bazi osvajanja novih proizvoda. Celokupni razvoj usmeren je ka sektoru poljoprivredne mehanizacije.

Prednosti  proizvoda u odnosu na konkurenciju je kvalitet finalnih proizvoda postignuto zahvaljujući orjentaciji ka proizvodnji i primeni savremene tehnologije i opreme koja je poslednja reč svetske proizvodnje.

Namera za budućnost je proširivanje i jačanje u svim segmentima proizvodnje, proširivanje delatnosti na snadbevanje tržišta opremom za poljoprivrednu mehanizaciju, kao i razvijanje trgovine.