Pneumatske sejalice primenjuju se za setvu kukuruza, suncokreta, soje i nekih povrtarskih kultura. Kao dodatak sejalicama, često se isporučuje i uređaj za elektronsku konrtolu setve.

Višestruka primena pneumatske sejalice proširuje spektar primena i smanjuje fiksne operativne troškove po hektaru. Centralno  doziranje  semena  je  najbitnija stavka funkcionisanja celog sistema. Time je omogućeno precizno doziranje semena po hektaru.  Centralni cilindar precizno  meri seme, prosleđuje  ga u injektorski  kanal, gde se meša sa strujom  vazduha od ventilatora, zatim difuznom cevi ide u spliter i dalje semenovodom do ulagača semena. Ostatak semena u sanduku ostaje minimalan a može se lako isprazniti preko otvora za pražnjenje.

Jedna od posebnih prednosti pneumatske sejalice je valjak koji obezbeđuje odlične performance na svim zemljišnim uslovima: preorano (tradicionalna setva), redukovana obrada, ili prisustvo biljnih ostataka od prethodnih useva.

Kako bi primena bila što kvalitetnija, pneumatske sejalice “Metalorad”-a proizvedene po sledećim parametrima:

  • Podešavanje razmaka između redova – velika mogućnost izbora širine redova
  • Podešavanje razmaka u redu
  • Ugrađen izbacivač semena
  • Vertikalno postavljena setvena ploča
  • Ulaganje semena na odgovarajuću dubinu
  • Metalna konstrukcija kutije za seme
  • Mogućnost dopunskih uređaja koji se montiraju na sejalicu – depozitori za unošenje pesticida i mineral
  • Uređaj za kontrolu setve