• slider-01-sejacica
  • naslovna-01-sejalica
  • slider-03-sejacica

Sejalice su pneumatskog su principa setvenog aparata koji joj omogućava univerzalnost primene za sve okopavinske kulture. Namenjena je za setvu kukuruza, a prema zahtevima kupaca postoji mogućnost veće primene dodatkom opreme na postojeću i izmenom sejaćih ploča. Precizna, pouzdana i ekonomična pneumatska sejalica omogućava brzu setvu s tačno određenim sklopovima.

Precizne pneumatske sejalice rade na principu natpritiska i namenjene su za sejanje kukuruza, suncokreta, soje i povrtarskih kultura. Precizno sejanje omogućavaju posebno oblikovani setveni diskovi, koje pokreću pogonski točkovi, što pruža mogućnost podešavanja različitih rastojanja među semenima.
Tri osnovna parametra za ostvarivanje učinka su radni zahvat, radna brzina koja je bitan faktor ali je ograničena uslovima na terenu, i koeficijent iskorišćenja vremena koji ukazuje na vreme koje se koristi za setvu. Sejalice “Metalorada” ostvaruju sve tehnološke zahteve i kriterijume u pogledu kvaliteta setve pri čemu ostavljaju dobar raspored semena po dubini i u redu.

Pneumatskim sejalicama se izvodi visoka uniformnost setve i postizanje tražene gustine setve, a takođe je daleko preciznija i utroši se mnogo manje vremena u odnosu na mehaničku sejalicu.

Prednosti pneumatskih sejalica:
– Univerzalna primena – sejanje kukuruza, suncokreta, soje i povrtarskih kultura
– Ne zagađuje okolinu – ne dolazi do oslobađanja praškastog insekticida sa tretiranog semena u okolinu
– Opcija elektronske kontrole setve